Rechtsgebieden

Advocatenkantoor A.F. Mandos richt zich binnen de sociale advocatuur op het  personen- en familierecht en strafrecht. Naast deze twee rechtsgebieden focust het kantoor zich in het bijzonder op jeugdstrafrecht en civiele aspecten van het jeugdrecht. Als bijzonderheid helpt het kantoor haar cliënten ook bij erfrechtelijke geschillen. Het kantoor biedt diensten aan over heel Nederland maar is voornamelijk werkzaam in de regio Haaglanden.

 

Mr. A.F. Mandos heeft per 8 februari 2021 in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: 

  • personen- en familierecht 

  • erfrecht

  • strafrecht en 

  • algemene praktijk (burgerlijkrecht, strafrecht en bestuursrecht). 

 

Deze registratie verplicht mr A.F. Mandos elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. (Zie artikel 35b eerste lid van de Regeling op de advocatuur.) 

 

Voor 2020 is de Verordening Covid-19 van toepassing. Dit betekent dat de verplichte 10 PO-punten per geregistreerd rechtsgebied tijdelijk zijn teruggebracht naar 5. Verder zijn de verplichte 20 PO-punten gehalveerd naar 10. Concreet betekent dit dat een advocaat die in 2020 met twee rechtsgebieden staat geregistreerd ten minste 10 PO-punten moet behalen: 5 voor het ene rechtsgebied en 5 voor het andere rechtsgebied. Een advocaat die met vier rechtsgebieden staat geregistreerd moet in 2020 dus ten minste 20 PO-punten hebben behaald.

Datum: 9 februari 2021